Varför utbildning och egenkontroll

2018-03-01 BLIR DET DYRARE ATT BRYTA MOT KÖR- OCH VILOTIDERNA

 

Högre böter när transportbranschen bryter mot kör- och vilotider

Regeringen har i dag (2017-11-06) beslutat om ändringar i förordningen om kör- och vilotider. Beslutet innebär bland annat att sanktionsavgiften för transportföretag som gör allvarliga överträdelser, som till exempel vid felaktigheter med färdskrivaren eller när föraren avsevärt avviker från reglerna om kör- och vilotider, höjs. Takbeloppet för hur stor avgift ett företag sammanlagt kan få för flera överträdelser höjs också från 200 000 kr till 800 000 kr.

– Alla som arbetar i transportbranschen ska ha goda arbetsförhållanden. Branschen har framfört att de företag som begår väldigt allvarliga överträdelser eller medvetet väljer att inte följa reglerna har kunnat komma relativt billigt undan – detta ändrar vi på med dagens förordningsändring, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Ändringen i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. innebär följande:

Sänkta och höjda avgifter
Sanktionsavgifterna för överträdelser av mindre allvarlig art sänks (till 500 kr respektive 1 000 kr). För mer allvarliga överträdelser höjs i stället avgifterna till mellan 2 000 kr och 20 000 kr. För synnerligen allvarlig överträdelse differentieras avgiften till 8 000 kr eller 20 000 kr. För de allvarligaste överträdelserna kommer sanktionsavgiften dessutom att öka gradvis ju mer regeln överträds.

Ökande sanktionsavgift när företagskontroll inte kunnat genomföras
Sanktionsavgiften ökar med 20 000 kr för varje gång som ett företag inte medverkar till att kontroll kan genomföras.

Ändrade tak- och maxbelopp
Om flera överträdelser begås höjs takbeloppet, dvs. den sanktionsavgift som ett företag sammanlagt kan få, till 800 000 kr. Avgiften får dock inte överstiga en procent av årsomsättningen.

Ändrade sanktionsavgifter när överträdelsen begåtts i utlandet
Sanktionsavgifter för sådana överträdelser som en förare begått i utlandet ändras för att motsvara de böter som en förare får betala för överträdelser som begås i Sverige.

Mer detaljerad information om vad förordningsändringen innebär kommer att finnas i regeringsuppdraget.

Ändringarna kommer att träda i kraft den 1 mars 2018.

Källa: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/hogre-boter-nar-transportbranschen-bryter-mot-kor–och-vilotider/

 

 


Hur mycket eller vad är ditt trafiktillstånd värt?

Förstår alla som innehar ett yrkestrafiktillstånd vilka konsekvenser det kan bli om företaget inte lever upp till sina åtagande och trafiktillståndsinnehavaren förlorar sitt ”goda anseende”? Hur drabbas VD, ägare och styrelsen i företaget vid ett återkallat trafiktillstånd?

Gällande egenkontroll av kör- och vilotider och det står i ”Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006”. Tolkningen av lagen har blivit stramare sedan ett par år, då det finns nya prejudicerande domar som domstolarna kan luta sig mot. Förordningen finns att ladda ner som PDF-fil här

Vågar ni chansa med att ”så har vi alltid gjort”?

Vågar du chansa och bara köra på? Fungerar det fortfarande med ”så har vi alltid gjort”? Är svaret ja, så lever ert företag farligt vid en företagskontroll från Transportstyrelsen.

Det är nästan aldrig för sent att börja att göra rätt, men det kan vara ett tidsödande jobb att få allt rätt. För att kunna göra rätt behövs vissa insatser och även så beror det på hur det ser ut i ert företag i dag.

Vi kan  hjälpa er och ert transport- eller bussföretag med att minska riskerna för stora sanktionsavgifterKontakta oss (öppnas i ny flik).