Tjänster

 

Din kör- och vilotidspartner kan inte garantera att ni kommer att klara er från sanktionsavgifter vid en kontroll från myndigheten (Transportstyrelsen), men vi kan garantera att ni har kontroll på era chaufförer och fordon. Vi granskar och informerar och ni får vidta lämpliga åtgärder gällande chaufförer och fordon. Vi ombesörjer nödvändig utbildning för chaufförer och trafikledare/planerare och utfärdar nödvändiga intyg för att ni ska kunna styrka era insatser.