Fördjupande fortbildning gällande kör- och vilotider, vägarbetstidslagen mm.

Chaufförer eller trafikledning/trafikchefer

Vi erbjuder en fördjupande fortbildning i ämnet ”kör- och vilotider”,”vägarbetstidslagen” mm. för chaufförer vilken varar ca 3,5 timmar. Ska trafikledare eller liknande utbildas så krävs ca 30 min till för att komplettera med viss information som ej rör chaufförerna. Utbildningen kommer att hållas på lämplig plats och lokal med en sakkunnig person, med max ca 20 deltagande personer per tillfälle. Ska lokal hyras så står köparen av tjänsten för kostnaden. Är det många trafikledare och andra inblandade i trafikplaneringen så körs den utbildningen separat. (Alla inblandade i transportplaneringen behöver få utbildning och rätt information).

Målet med utbildningen och informationen

Vi kommer att fördjupa oss i ämnet, samt förstå meningen med varför regler finns och hur vi ska göra för att klara av vardagsbestyren. Vi lär oss förstå hur färdskrivaren ”tänker” och hur den räknar etc. Denna träff kommer att ske seriöst och ändamålsenligt med ett stort engagemang av oss, och kravet är en aktiv närvaro (ej ledig tid från jobbet). Utbytet av kunskaperna sträcker sig långt över vad man får lära sig på YKB- utbildningen, och är i förlängningen ett måste för att ert företag ska anses arbeta aktivt, seriöst och ändamålsenligt (transportstyrelsens vägledning 3.13 a första och andra stycket). Efter utbildning erhåller företaget skriftliga dokument för att kunna styrka sina insatser vid en framtida kontroll/rättstvist.

Vill du veta mera eller endast skicka en Intresseanmälan så kontakta oss (öppnas i ny flik).