Analystjänst av förar- och fordonsdata mm.

Vi erbjuder hjälp med följande:

Innan vi åtar oss analystjänsten nedan, så är det nödvändigt med den fördjupade fortbildning (ca3,5 tim) som vi erbjuder, och denna fortbildning repeteras lämpligen årsvis i någon form. Ni behöver även ett konto hos ”idha-online” dit ni laddar upp förar- och fordonsfiler regelbundet. Vi hjälper er gärna med att ordna ett idha-online-konto. 

Följande erbjuds vid en analystjänst:

  • Vi kontrollerar efterlevnaden av kör- och vilotider, handhavande och vägarbetstidslagen.

  • Vi Analyserar chaufförer veckovis, vid funnen överträdelse så rings chauffören upp för att kunna redogöra om vad som hänt, ofta är de int medvetna om att de gjort fel, men kanske undviker att göra det igen.
  • Vi ser till att ni har möjlighet att skriva ut en kommenterad överträdelserapport som chauffören får skriva på, för att ni sedan kan arkivera dessa i kronologisk ordning.
  • Vi meddelar er när det finns ”färd utan kort”  så att ni kan säkerställa att dessa förflyttningar är godkända. ”OUT- körning eller verkstadsbesök”
  • Vi håller koll på kopieringsefterlevnaden på förare och meddelar er (Lagen säger max 28 dagar), vi rekommenderar dock betydligt kortare intervall på exempelvis max 7 dagar. Se upp med inhyrd personal, så att de ej ”glömmer” att kopiera efter sina körpass.
  • Vi håller uppsikt på att 2- årskontrollen av färdskrivaren inte glöms bort, glöms denna kontroll så kostar det 4 000 kr. per dag som den körs okontrollerad.
  • Vi kontrollerar endast digital färdskrivardata, EJ analoga diagramblad

För intresseanmälan gällande analystjänsten eller frågor  kontakta oss (öppnas i ny flik).