Affärsidé & Policy

Affärsidé

Din kör- och vilotidspartner ska hjälpa er att trygga er framtid i transport- och bussbranschen, med att skapa ett tryggt förankrat yrkestrafiktillstånd i er verksamhet och så att ert företag inte ska ådra er sanktioner och fällande domar vid en företagskontroll. För att ert transportföretag ska anses arbeta; Aktivt, Seriöst och Ändamålsenligt.

Kvalitetspolicy

Det är vårt mål att tillgodose våra kunders krav och behov vid varje enskild affärshändelse efter de förutsättningar vi har. Vi erbjuder en skräddarsydd lösning för våra tjänster. Våra kunder skall kunna lita på att våra tjänster utförs med rätt kompetens och med rätt kvalitet. Vi erbjuder en stark personlig service med kunden i fokus.

För att uppnå detta ska vi….

  • Ha rätt kompetens.
  • Vara serviceinriktade.
  • Hålla vad vi lovar.
  • Ge korrekt information.
  • Hålla oss uppdaterade gentemot nya lagar och förordningar.

För att ständigt förbättras så ska vi….

  • Dokumentera och följa upp.
  • Vara lyhörd för kundens önskemål.
  • Sträva efter att höja den egna kompetensen.