Välkommen

Egenkontroll gentemot transportstyrelsen, vad är det och varför?

Vi kan  hjälpa er och ert transport- eller bussföretag med att minska riskerna för stora sanktionsavgifterKontakta oss (öppnas i ny flik).

2018-03-01 blev det nya regler gällande sanktionsavgifter för transport- och bussbranschen, läs mera här.

 


F Wikingson oljetransport AB

F Wikingson oljetransport AB är vår första samarbetspartner som uppfattade faran i sin verksamhet och efter vår första kontakt kom vi fram till att göra vissa insatser. Insatser i form av utbildning/information av personalen, samt att vi fick igång många nya rutiner gällande hela detta paket med egenkontrollen.

Vi ringer på alla enskilda överträdelser som eventuellt uppkommer och samtalar med berörd person, för att anteckna detta i ”IDHA”. Dessa anteckningar kommer då med på den rapport som skapas, för att sedan signeras av berörda parter.

Vi startade vårt samarbete under våren 2017 och märkte direkt på snabba förändringar hos personalen. Vi har nu ett mycket positivt mätbart resultat och de nya rutinerna fungerar bra tillsammans med den löpande kontrollen av efterlevnaden av lagar och förordningar mm.

Tack Fredrik Wikingsson för ditt förtroende.


Nu är Hårds transport AB igång med sin egenkontroll. Här har skett utbildning/information av personalen och nu har det dagliga kontrollarbetat börjat. Vi hoppas på ett positivt mätbart resultat framöver.

Vi tackar även Hårds transport AB för deras förtroende.


Tomas Buss AB kom i kontakt med oss och önskade att ge sina chaufförer en praktisk utbildning för färdskrivarna. Utbildningen skedde på plats hos dem med övningsfärdskrivare som Din kör- och vilotidspartner tillhandahöll under utbildningstillfället. Denna utbildning är till gagn för både företaget och den enskilde chauffören, med nya bra kunskaper och intyg för utförd insats. Lycka till bakom ratten och kör säkert och tryggt. Vi som utbildare uppskattade alla konstruktiva diskussioner och tar dem med in i framtiden.

Tack Tomas Buss AB för ert förtroende


kontakta här för mera information.

 

 

 

Vi skräddarsyr en lämplig helhetslösning eller lämplig insats just för ert företag, tillsammans med er vid en gratis konsultation.

Nio mycket viktiga punkter för er i transport- och bussbranschen:

  • Har ni koll på vad som sker i ert företags färdskrivarpliktiga fordon?
  • Ser ni till att era chaufförer får utbildning regelbundet och kan ni i så fall styrka det? (YKB räcker inte)
  • Har ni och chaufförerna koll på hur en färdskrivare fungerar och exakt hur den ska användas? Har chaufförerna utbildning och kan ni styrka det?
  • Jobbar ni regelbundet med de överträdelser som eventuellt finns för att undvika att dessa överträdelser ska ske igen?
  • Jobbar ni aktivt med överträdelserapporter på rätt sätt, så att chaufförerna får kvittera rapporten/rapporterna?
  • Har ni koll så att förarkort och fordon kopieras inom lagstadgad tid och med rätt utrustning?
  • Har ni koll på ”färd utan kort” i era fordon, förutom det som kan styrkas med verkstadsintyg och utskrifter från färdskrivaren?
  • Följer era chaufförer vägarbetstidslagen och har ni koll på nattfönster samt eventuella dispenser?
  • Har ni koll på att era fordons färdskrivare är kontrollbesiktigade/kalibrerade i tid och att det är korrekt utfört?

Investera i ert företag och lär er att göra rätt

Är svaret ja på dessa frågor ovan så bör du inte ha några problem vid en framtida företagskontroll från transportstyrelsen och ni borde ha stora möjligheter att undvika sanktionsavgifter.

Om ni jobbar efter dessa parametrar så bör ni ha arbetat ”AKTIVT; SERIÖST OCH ÄNDAMÅLSENLIGT” (Så säger domstolarna att vi ska jobbaoch bör vid ett överklagande till förvaltningsrätten helt slippa sanktionsavgifter. Det är dock människor som utför arbetet och vi kan göra fel, man bör ej straffas ihjäl för småsaker som råkar ske på grund av den mänskliga faktorn.

Om ni däremot svarar NEJ på någon av dessa punkter ovan, så är det nog inte så stor chans att ni lyckas med ett överklagande. Möjligtvis kanske ni lyckas att sänka sanktionsavgifterna något, men då efter otroligt många timmars arbete och antagligen dyra jurister/advokater inkopplade. Dessa timmar kostar pengar, vilket även hjälpen av jurister/advokater gör.

Det finns ingen anledning att okunskap ska leda till onödiga och dryga kostnader för ert företag när hjälp finns att inhämta, tveka inte att kontakta oss om ni har frågor gällande detta ovan (öppnas i nytt fönster). Kunskap är nyckeln till att skapa en hållbar egenkontroll och en trygg framtid för ert transportföretag.

 

Yttrande från transportstyrelsen gällande dom där sanktionsavgift utfärdats:

”Vi anser att de åtgärder ni vidtagit visserligen framgår som relevanta men har uppenbarligen inte varit tillräckliga för att förhindra de nu aktuella överträdelserna. Ni har inte med tillräcklig dokumentation visat hur kontroll och uppföljning har skett på det sätt som ni beskrivit. Ni har inte heller med närmare detaljer beskrivit eller skickat in något underlag gällande eventuella utbildnings- och informationsinsatser”. Källa (https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/stort-transportbolag-brot-mot-lagen-123-ganger)