Välkommen

Tänk på att när ni införskaffar fordon med den ”nya” smarta färdskrivaren så kan ert företagskort behövas bytas ut, samt en eventuellt för gammal kopieringsutrusning kan behövas förnyas eller uppdateras. Behöver ni hjälp med att få allt rätt så tveka inte att kontakta oss för hjälp med detta. Var noga med att kopiera all data ur färdskrivaren, då det behövs 100% av data vid en företagskontroll.


Egenkontroll gentemot transportstyrelsen, vad är det och varför?

Vi kan  hjälpa er och ert transport- eller bussföretag med att minska riskerna för stora sanktionsavgifterKontakta oss (öppnas i ny flik).


Vid all utbildning ingår intyg för utförd insats.


Vi skräddarsyr en lämplig helhetslösning eller lämplig insats just för ert företag, tillsammans med er vid en konsultation.

Nio mycket viktiga punkter för er i transport- och bussbranschen:

  • Har ni koll på vad som sker i ert företags färdskrivarpliktiga fordon?
  • Ser ni till att era chaufförer får utbildning regelbundet och kan ni i så fall styrka det? (YKB räcker inte)
  • Har ni och chaufförerna koll på hur en färdskrivare fungerar och exakt hur den ska användas? Har chaufförerna utbildning och kan ni styrka det?
  • Jobbar ni regelbundet med de överträdelser som eventuellt finns för att undvika att dessa överträdelser ska ske igen?
  • Jobbar ni aktivt med överträdelserapporter på rätt sätt, så att chaufförerna får kvittera rapporten/rapporterna?
  • Har ni koll så att förarkort och fordon kopieras inom lagstadgad tid och med rätt utrustning?
  • Har ni koll på ”färd utan kort” i era fordon, förutom det som kan styrkas med verkstadsintyg och utskrifter från färdskrivaren?
  • Följer era chaufförer vägarbetstidslagen och har ni koll på nattfönster samt eventuella dispenser?
  • Har ni koll på att era fordons färdskrivare är kontrollbesiktigade/kalibrerade i tid och att det är korrekt utfört?

Investera i ert företag och lär er att göra rätt

Är svaret ja på dessa frågor ovan så bör du inte ha några problem vid en framtida företagskontroll från transportstyrelsen och ni borde ha stora möjligheter att undvika sanktionsavgifter.

Om ni jobbar efter dessa parametrar så bör ni ha arbetat ”AKTIVT; SERIÖST OCH ÄNDAMÅLSENLIGT” (Så säger domstolarna att vi ska jobbaoch bör vid ett överklagande till förvaltningsrätten helt slippa sanktionsavgifter. Det är dock människor som utför arbetet och vi kan göra fel, man bör ej straffas ihjäl för småsaker som råkar ske på grund av den mänskliga faktorn.

Om ni däremot svarar NEJ på någon av dessa punkter ovan, så är det nog inte så stor chans att ni lyckas med ett överklagande. Möjligtvis kanske ni lyckas att sänka sanktionsavgifterna något, men då efter otroligt många timmars arbete och antagligen dyra jurister/advokater inkopplade. Dessa timmar kostar pengar, vilket även hjälpen av jurister/advokater gör.

Det finns ingen anledning att okunskap ska leda till onödiga och dryga kostnader för ert företag när hjälp finns att inhämta, tveka inte att kontakta oss om ni har frågor gällande detta ovan (öppnas i nytt fönster). Kunskap är nyckeln till att skapa en hållbar egenkontroll och en trygg framtid för ert transportföretag.

Yttrande från transportstyrelsen gällande dom där sanktionsavgift utfärdats:

”Vi anser att de åtgärder ni vidtagit visserligen framgår som relevanta men har uppenbarligen inte varit tillräckliga för att förhindra de nu aktuella överträdelserna. Ni har inte med tillräcklig dokumentation visat hur kontroll och uppföljning har skett på det sätt som ni beskrivit. Ni har inte heller med närmare detaljer beskrivit eller skickat in något underlag gällande eventuella utbildnings- och informationsinsatser”. Källa (https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/stort-transportbolag-brot-mot-lagen-123-ganger)